Trippa på tå

Jag vet att det gäller att vara försiktig. Att respektera medmänniskor. Att låta dem få utrymme både i det reella rummet men även på det verbala planet. Speciellt när man inte har en historia tillsammans. Speciellt när man sitter i ett rum fyllt till bredden med pedagogisk kompetens.

Det är vid dessa tillfällen de flesta börjar att trippa på tå. För att försöka läsa in gruppdynamiken. Att försöka finna en, för dem, passande roll. Dessa roller kan variera. Det vet jag. Är jag den lättstötte? Den dominerande? Den sporrande? Den anpassningsbara? Den som sprider kunskap? Eller är jag den tillbakadragna?

Att man i början kan vara den tillbakadragna för att efter uppvärmningsvarvet ha kommit i gång och övergått till en anpassningsbar roll. Det är fullkomligt möjligt. Att under en längre tid känna in sig till att gå från dominant till lättstött är även det en variant.

Men dagen som började fann jag min roll som tillbakadragen. Fann att jag betraktade. Fann att jag lyssnade. I vårt arbete med kvalitet blev vi indelade i smågrupper. Vi fick i uppdrag att jobba efter en viss samtalsmodell, PBS (ProblemBaserad Skolutveckling), med en lärledare som skulle föra våra lärsamtal. Det var ett givande samtal där vi alla fick 5 minuter att tänka över frågan och skriva ner tre punkter på post-itlappar. Vi skulle sedan ”försvara” våra tankar och förklara när frågorna från resterande medlemmar adresserades. Vår lärledare ställde frågor som skulle lyfta oss vidare och verkligen få oss att tänka efter.

Förhållningssätt
PBS är ett förhållningssätt och ett sätt att tänka, där t ex föreställningskartor och lärsamtal är verktyg.
PBS skall genomsyra verksamheten, från förvaltning till arbetslag.

Verktygen
Verktygen (lärsamtal, föreställningskarta innehållande post-it lappar mm) är god hjälp för att ge förståelse för PBS.
PBS och de tillhörande verktygen är en hjälp i vardagen i arbetslag, med elever och föräldrar.
Det är viktigt med strukturen för ex vis lärsamtal.
Lärledarna i arbetslagen är viktiga.
Lärsamtalet och förståelsekartan ger ett djup i samtalet.
Lärsamtal och föreställningskartor som metod vid medarbetarsamtal och anställningsintervjuer.
Viktigt är att metoderna är medlen, ändamålet är att arbeta för ett PBS-förhållningssätt.

Jag hade verkligen en duktig lärledare. Hon var otroligt professionell och genomförde hela samtalet med bravur. När vi hamnade på sidospår, fick hon oss tillbaka till huvudleden, utan att man kände sig överkörd. Vi genomförde alla våra uppgifter inom tidsramen.

Själv kände jag hur tacksam jag var över detta instrument i samtal. För detta medförde att min passiva och tillbakadragna roll fann ett engagemang och glädje i att sprida kunskap. Detta ledde till att min initialt passiv roll ändrades till en mer aktiv och engagerad deltagare. Hoppas att jag får ta del av dessa dagar vid fler tillfällen! Det skapar tankar och man kan till och med se problemlösningar där man tidigare bara sett problem!

Kram Anna

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s